Стійкі звороти

Помилковий слововжиток

Рекомендований слововжиток

Примітка

більше того, на думку Шептицького

що більше (до того ж), на думку Шептицького

Калька з рос. более того

у випадку використання

у разі використання

Калька з рос. в случае (чего)

у всякому випадку

у всякому разі

Калька з рос. во всяком случае

відповідно заповіді

відповідно до заповіді

В укр. мові складений прийменник відповідно до вжив. з іменником в Р. в.

згідно Божої волі

згідно з Божою волею

Складений прийменник згідно з в укр. мові вживається з іменником в О. в. (КС, 178)

в дійсності Київ став столицею

справді (насправді) Київ став столицею

Калька з рос. в действительности

православні в загальному вважають

православні загалом вважають

Калька з рос. в общем

мінятимуться в залежності від глибини

мінятимуться залежно від глибини

Калька з рос. в зависимости

в основному

переважно, здебільшого

Калька з рос. в основном

в якійсь мірі

якоюсь мірою

Калька з рос. в какой-то мере

в найбільшій мірі

найбільшою мірою (найбільше)

Калька з рос. в наибольшей мере

в кінцевому рахунку

у підсумку

Калька з рос. в конечном счете

в послідуючому

надалі

Калька з рос. в последующем

в подальшому

надалі, далі

Калька з рос. в дальнейшем

людина в цілому

людина загалом

Калька з рос. в целом

в першу чергу

передусім, насамперед

Калька з рос. в первую очередь

у свою чергу

своєю чергою

Калька з рос. в свою очередь

в якості практичного посібника

як практичний посібник

Калька з рос. в качестве (УП, 118, п. 12, примітка 3)

в тій мірі, в якій

настільки, наскільки

Калька з рос. складеного сполучника в той мере…, в какой

до тієї міри, до якої

настільки, наскільки

Калька з рос. до такой степени…, в какой

з другого боку, це

з іншого боку, це

Калька з рос. с другой стороны

з іншої сторони

з іншого боку

Калька з рос. с другой стороны

на даний час

сьогодні, тепер, на цей час

Калька з рос. в данное время

наносити шкоду

завдавати шкоди

Калька з рос. наносить вред

на слідуючий день

наступного дня

Калька з на следующий день

не дивлячись на обурення

незважаючи на (попри) обурення

Укр. літературна мова чітко розрізняє прийменник дієприслівникового походження незважаючи та дієприслівник не дивлячись. Незважаючи вживається на позначення явищ, подій, обставин, усупереч яким відбувається дія, а не дивлячись доречне у таком, 62, 71)

не утруднюйте себе

не обтяжуйте себе

Калька з рос. утруждать себя

перш за все

передусім, насамперед

Калька з рос. прежде всего

при допомозі пастиря

з допомогою пастиря

з допомогою (особи)

при допомозі інструментів

за допомогою інструментів

за допомогою (речі)

при відсутності

за відсутности

В укр. мові прийменник при найчастіше позна, 167-168)

приймати участь

брати участь

Калька з рос. принимать участие

приступити до роботи

взятися до праці

Калька з рос. приступить к работе

при умові

за умови

Калька з рос. при условии

при такій ситуації

за такої ситуації

Калька з рос. при такой ситуации

рівно ж, як уніати

так само, як уніяти

Полонізм

там же

там само

Калька з рос. там же

тим не менше

попри те, однак

Калька з рос. тем не менее

називають по імені

називають на ім’я

Калька з рос. по имени

місія по відношенню до людини

місія щодо людини, стосовно людини

Калька з рос. по отношению к

при відмінності

за відмінности

Калька з рос. при отличии

у свій час

свого часу

Калька з рос. в свое время

у той час коли

тимчасом як

Калька з рос. в то время как

тоді як в іншій церкві

тимчасом як в іншій церкві

Калька з рос. тогда как

у той же час

одночасно, водночас, тоді ж

Калька з рос. в то же время