Граматичні зауваги

Помилковий слововжиток

Рекомендований слововжиток

Примітка

честь Богу

честь Богові

Використовуючи у Д. в. закінчення -ові (-еві), можна чіткіше розмежувати функції відмінків – Р. в. і Д. в. (Ант., 29; КС, 160)

Логосу

Логоса (друга Божа Особа, Ісус Христос)

Іменники чол. роду в Р. в. одн. – назви осіб, власні імена – зак. (УП, 48, 1 а)

логоса

логосу (філософське поняття, безособова космічна сила)

Іменники чол. роду в Р. в. одн. – назви абстрактних понять – зак. (УП, 48, 2 ж)

Святого Духу, духу людини

Святого Духа, духа людини

Іменники чол. роду в Р. в. одн. — назви осіб, власні імена — зак. (УП, § 48, 1 а)

духа

духу (абстрактне поняття сили, свідомості)

Іменники чол. роду в Р. в. одн. — назви абстрактних понять — зак. (УП, § 48, 2 ж)

хай відповідає вчинку

хай відповідає вчинкові

Див. вище

більш повною збіркою

повнішою збіркою є

В укр. мовленні рекомендують уникати складеної форми вищого ступеня (СУМП, 137-138)

навчити нас важливим речам

навчити нас важливих речей

Керування: Р. в. означає об’єктні відношення (СУМП, 122)

чому може навчити нас революція

чого може навчити нас революція

На зразок рос. чему может научить нас. Керування: Р. в. означає об’єктні відношення

применшення Божественного елемента у Христі

применшення Божественного елементу у Христі

Елемента (у конкретному значенні), елементу (в абстрактному і збірному значеннях) (див. ОСУМ, 238)

давайте повернемось до цієї проблеми

повернімося до цієї проблеми

На зразок рос. давайте вернемся. Форми 1-ої особи множини дієслів наказового способу закінчуються на -імо (-ім) (СУМП, 185)

не задовольняють вимогам світового рівня

не задовільняють вимог світового рівня

Керування: Р. в. із запереченням на означення об’єктних відношень (СУМП, 122)

не враховують належним чином гідність людської особи

належно не враховують гідности людської особи

Керування: Р. в. із запереченням

оцінка, чи дане пророцтво є об’явленням Божої волі, належить до Церкви

оцінка, чи таке пророцтво є об’явленням Божої волі, належить Церкві

Керування: Д. в. означає особу або предмет, у зв’язку з якими відбувається належність (СУМП, 122)

пророк, бажаючий виразити таємницю

пророк, який бажає (хоче) виразити таємницю

В укр. мовленні небажані форми активних дієприкметників (А.-Д., 136-137; КС, 156-157)

сестра старше брата

сестра старша від брата (за брата, ніж брат)

Після прикметників у вищому ступені, якщо далі йде порівняння, обов’язково вживати прийменники від, за, сполучник ніж (Ботв., 171)

оцінювати акцію по тому , чи вона сприяла

оцінювати акцію за тим , чи вона сприяла

В укр. мові прийменник по широко вжив. з просторовим, часовим та обставинним значенням (КС, 178-179)

ті, хто не сплять у добрі

ті, хто не спить у добрі; ті, які (що) не сплять у добрі

Необхідне узгодження підмета і присудка: відносний займенник хто співвідносний з іменником в однині

а) існуючі описи цієї події б) існуюча думка про прекрасний зовнішній вигляд Ісуса

а) відомі нам описи б) поширена думка

Форми активних дієприкметників не властиві українській мові. Їх можна замінити прикметниками

це було рівнозначне із перекресленням монотеїзму

це було рівнозначне перекресленню монотеїзму або це означало перекреслення…

Прикметник рівнозначний вимагає при собі іменника в Д. в. (СУМ, VIII, 551)

самий кращий

най кращий

Елементом просторіччя є поєднання в укр. мові слова самий з прикметниками (Ботв., 108)

титула Діви Марії

титулу Діви Марії

імен. II відм. чол. роду в Р. відм. мають закінч. -у (ОСУМ, 864)

він вважався сучасниками опорою ортодоксії

його вважали опорою ортодоксії

Пасивні конструкції з вказівкою на особу в орудному відмінку стилістично не бажані в українській мові (Непийвода, 43)

у першій частині подається егзегезу рекомендується вживати цей вираз вживається слово пишеться

у першій частині подано егзегезу або подаємо егзегезу рекомендовано вживати або рекомендуємо вживати цей вираз вживаємо слово пишемо

Пасивні та неозначені конструкції не властиві укр. мові і тому замінюємо їх активними конструкціями або конструкціями на -но, -то, якщо в реченні підкреслено результат дії (Кур., Непийвода, КС, 125)

перші кооперативи були організовані священиками

перші кооперативи організовували священики

Пасивні конструкції слід замінювати активними із вказівкою на суб’єкта дії

проблема опрацьовувалася авторами

проблему опрацьовували автори

Див. вище

людина не повинна розглядатись як товар

людину не можна розглядати як товар

Пасивні конструкції можемо замінювати також інфінітивними реченнями

Ректором визнано студентське самоврядування священиками організовано прощу

Ректор визнав студентське самоврядування священики організували прощу

Конструкції на -но, -то характерні для речень, де наголошуємо на результатах дій; дійової особи тоді не згадуємо. А коли є потреба вказати виконавця дії, тоді слід віддавати перевагу активним конструкціям (КС, 175)


Богом даний Богом даровано Богом накреслений Богом сотворений

Ці церковнослов’янські граматичні конструкції залишаються в укр. мові без змін як стійкі звороти релігійного стилю