Г

 • галат [*]
 • -гамія [*]
 • гебрейський  [*]
 • геєна [*]
 • -генез [*]
 • генеза [*][**]
 • герменевтика [*][**]
 • гетеро- [*]
 • гимн [*][**]
 • гимнографія [*][**][***]
 • гіпер- [*]
 • гіпо- [*]
 • гнів
 • гноза [*][**]
 • -гнозія [*]
 • гностицизм [*]
 • говіння
 • говіти
 • гомілія [*][**]
 • гомілетика [*][**]
 • гомо- [*]
 • гомоусіос
 • -гонія [*]
 • гордість
 • Господь [*]
 • Господнє (свято) [*]
 • Господня (молитва) [*]
 • господьства (ангельський чин)
 • -грама [*]
 • -граф [*]
 • -графія [*]
 • греко-католицький [*]
 • григоріянський [*]
 • гріб
 • гріх
 • гріхопадіння
 • грішити
 • грішник
 • грошолюбство
 • губка (предмет літург. вжитку)