Посилання на папські та ватиканські документи

При першому посиланні на документ подаємо його дані повністю:

Іван Павло II. Післясинодальне апостольське повчання Christifideles laici (30 грудня 1988), 23 // Покликання і місія мирян. Післясинодальне апостольське повчання Святішого Отця Івана Павла II. Львів 1998.

При подальших посиланнях пишемо скорочено:

Іван Павло II. Christifideles laici, 23.

Завваги:

1. За звичаєм папські та ватиканські документи цитуються за латинською назвою (перші слова латинського тексту). В окремих випадках може функціонувати й українська назва (див. Катехизм Католицької Церкви, „Показник текстів”), але вона повинна формулюватися лише у називному відмінку і становити логічну синтагму, напр., Людське життя, а не Людського життя (Humanae vitae).

У випадку вживання української назви перше посилання оформлюється таким чином:

Іван Павло II. Енцикліка Redemptor hominis (Відкупитель людини), 14 // AAS 71 (1979) 884-885.

Подальші посилання оформляються так:

Іван Павло II. Відкупитель людини, 14.

2. При цитуванні документу за іншомовними джерелами слід вказати видання й автора перекладу. Якщо документ цитується за оригіналом, слід посилатися на видання AAS (Acta Apostolicae Sedis), при цьому вказувати дату написання документу не потрібно.

Звичайно папські та ватиканські документи у повному описі подаються з датою. Однак де питання дати не є важливим для аргументу праці, в якій цитується документ, її можна опускати, дотримуючись одного принципу в одному виданні.

3. При першому посиланні необхідно подати тип документу, оскільки різні папські та ватиканські документи мають різну догматичну вагомість.

Папські документи:

 • constitutio apostolica – апостольська конституція (апост. конст.)
 • bulla – булла
 • motu proprio – лист моту пропріо
 • litterae encyclicae – енцикліка (енц.)
 • litterae apostolicae – апостольський лист (апост. лист)
 • adlocutio – промова (пром.)
 • exhortatio apostolica – апостольське повчання (апост. повч.)
 • exhortatio apostolica postsynodalis – післясинодальне апостольське повчання (післясинод. апост. повч.)
 • chirographum – власноручний лист (власноруч. лист)
 • declaratio communis – спільна заява.

Документи Римської курії:

 • decretum – декрет (декр.)
 • instructio – інструкція (інстр.)
 • declaratio – декларація (декл.)
 • documentum – документ (док.)
 • resolutio – резолюція (резол.)
 • litterae circulares – окружний лист (окруж. лист)
 • notificatio – повідомлення (повідом.)