Написання великої літери у релігійній лексиці

1. З великої літери пишемо найменування трьох Божих Осіб у християнстві: Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також Свята Тройця, Триєдиний Бог, Троїчний Бог, три Божі Особи.

Аналогічно пишемо слова та словосполучення, які є понятійними еквівалентами названих найменувань: Абсолют, Агнець, Адонай, Всевишній, Господь, Елогім, Емануїл, Логос, Месія, Небесний Отець, Спаситель, Творець, Утішитель, Хліб життя, Цар світу, Ягве та ін.

З великої букви пишемо також слова та словосполучення, які позначають Марію — Матір Божу: Богородиця, Пречиста Діва, Пресвята Богоматір, Небесна Мати та ін. Але: Невіста неневісна.

Слово Особа у словосполученні Божа Особа пишемо з великої літери. В інших випадках пишемо його з малої літери:

 • особа Ісуса Христа
 • У Христі є дві природи і одна особа.

Примітка 1. Коли слово бог вжите в поганському значенні, тобто позначає не єдиного Абсолюта, а одне із божеств поганського пантеону, пишемо його з малої літери: бог Ваал, бог грому Перун, культ бога Зевса, богиня Венера і т. ін.

Примітка 2. В усталених виразах слова Бог, Господь пишемо з великої літери: Боже поможи; дай Боже здоров’я; дякувати Богові, Господи помилуй, але: бог Мамона обплутав.

Примітка 3. Присвійні прикметники, утворені від власних назв Божих Осіб, пишемо з великої літери: Господній день, Христові слова, Божа благодать. В переносному значенні ці прикметники можна писати з малої літери: боже теля (наївна, непрактична людина).

Примітка 4. В науковій літературі та в перекладах Святого Письма і творів святих Отців особові, вказівні та зворотні займенники всіх відмінків, які вживаються по відношенню до Бога та Богородиці, пишемо з малої літери.


2. З великої літери пишемо назви таїнства Причастя: таїнство Причастя, таїнство Євхаристії, пресвята Євхаристія, святе Причастя, Причастя, Святі Тайни, Тіло і Кров Христова.

Примітка 1. Слово дари пишемо з малої літери: святі дари, євхаристійні дари, Літургія передосвячених дарів.

Примітка 2. У назвах святих таїнств слово таїнство пишемо з малої літери.

Примітка 3. Назви інших святих таїнств пишемо з малої літери: таїнство хрещення, хрещення, таїнство миропомазання, таїнство покаяння, таїнство вінчання, таїнство рукоположення, таїнство єлеопомазання.


3. З великої літери пишемо перше слово в назві свят і постів; назву пишемо без лапок: Благовіщення, Великдень, Покрова, Введення у храм Пресвятої Богородиці, Зелені свята, Неділя всіх святих (на Всіх святих), Різдвяні свята, Свято верховних апостолів Петра й Павла; Великий піст, Петрівка, Пилипівка, Спасівка та ін1.

Лексеми Благовіщення, Богоявлення, Введення, Воздвиження, Вознесіння, Воскресіння, Вхід, Зачаття, Обрізання, Покров, Преображення, Різдво, Стрітення, Усікновення, Успення, які є скороченими назвами свят, пишемо завжди з великої літери, навіть якщо в заголовку перед ними стоїть інше слово, наприклад, свято: на свято Преображенняі Свято Преображення Господнього (у заголовку).

Примітка 1. Коли ці лексеми позначають не свято, а подію історії спасіння, пишемо їх з малої літери. Так само пишемо і інші слова, що позначають ці події (воплочення, відкуплення, зішестя до аду, страсті та ін.):

 • Після свого воскресіння Христос вознісся на небо.
 • На богослуженнях стаємо свідками таїнства різдва Христового.

Примітка 2. Лексеми віднайдення, перенесення, покладення, поклоніння, повернення, спомин, переставлення і т. ін., які є родовими позначеннями, пишемо з великої літери тільки тоді, коли вони є першими словами в назві: на свято перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, але Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця або Свято перенесення мощей святого Миколая Чудотворця (у заголовку).

Примітка 3. У реченні слова святий, верховний, неділя, початок зазвичай пишемо з малої літери:

 • Зустріч учасників конференції відбулась у неділю мироносиць.
 • За Юліянським календарем початок церковного року припадає на 14 вересня.

Примітка 4. Лексеми передсвяття, навечір’я, посвяття, віддання пишемо з малої літери: навечір’я Богоявлення 2, передсвяття Різдва.


4. З великої літери пишемо перше слово в назвах церковних відправ, молитов і богослужбових текстів: Літургія передосвячених дарів, Божественна Літургія, «Отче наш», Господня молитва, Трисвяте, Символ віри, Апостольський символ віри, Херувимська пісня та ін. Вирази, які не є повними назвами богослужень, пишемо з малої літери:

 • У храмі співали вечірню.
 • Але: На Вечірні П’ятдесятниці у піснеспівах чуємо багато про Святого Духа.
 • Люди зібралися на молебень.
 • Але: Після Літургії відправили Молебень до Господа нашого Ісуса Христа.
 • Цей псалом близький його серцю.
 • Але: Класична покаянна молитва — Псалом 50.

Примітка 1. Назви молитов, які збігаються з початком тексту молитви, пишемо в лапках: «Отче наш», «Богородице Діво», «Вірую», «Достойно є», «Святий Боже» та ін.

Примітка 2. Коли слово Літургія позначає євхаристійне богослуження, пишемо його з великої літери. Коли йдеться загально про богослуження чи літургійну традицію3, слово літургія пишемо з малої літери: богослов’я літургії (богослов’я богослуження як такого).

Примітка 2. Назви частин богослужень та загальні назви молитов пишемо з малої літери: анафора, проскомидія, литія, ікос, стихира, причасний та ін.


5. З великої літери, але без лапок (і без курсиву) пишемо перше слово у назвах священних та богослужбових книг: Апостол, Біблія, Євангеліє, Коран, Мінея, Празнична мінея, Псалтир, Талмуд, Требник, Тріодь, Цвітна тріодь, Часослов, але: Новий Завіт, Старий Завіт, Святе Письмо, Службовий Апостол, Службове Євангеліє.

З великої літери і без лапок (і курсиву) пишемо також назви канонічних біблійних книг: Книга Буття, Діяння апостолів, Перша книга Макавеїв, Пісня пісень, Послання до Ефесян, Соборне послання ап. Якова та ін.4. Те саме стосується інших назв цих книг: Четверте Євангеліє (Євангеліє від Йоана) та ін.

Назви неканонічних книг (апокрифів, псевдоепіграфів), святоотцівських творів (також анонімних) пишемо за загальним правилом в лапках або виділяємо курсивом: «Дідахе», «Діяння апостола Андрія», «Євангеліє Томи», книга «Успення Марії», «Лист до Варнави», «Псалми Соломонові», «Протоєвангеліє Якова» та ін.

Примітка 1. Коли слово євангеліє вживаємо на позначення благої вісти, пишемо його з малої літери: «Початок євангелія Ісуса Христа» (Мр. 1:1); «це євангеліє Царства буде проповідуватись по всьому світі» (Мт. 24:14); «почувши слово правди, євангеліє свого спасіння…» (Еф. 1:13).

Примітка 2. Коли слова книга і послання не є першими словами в назвах книг Святого Письма або вживаються як родові поняття, пишемо їх з малої літери: Перша книга Хронік, Друге послання до Коринтян, книги Старого Завіту, Соборне послання ап. Юди.

Примітка 3. Збірні назви книг Святого Письма: соборні послання, синоптичні Євангелія, послання з ув’язнення, пастирські послання, а також терміни, які визначають структурні одиниці біблійних текстів: розповідь про народження, розповідь про чуда, розповідь про страсті, архиєрейська молитва, євангеліє дитинства, нагірна проповідь та ін. пишемо з малої літери.


6. У словосполученнях святі Отці, Отці Церкви, апостольські Отці, Отці-апологети, Отці-кападокійці, сирійські Отці та ін. лексему Отець пишемо з великої літери.


7. Лексему Царство та словосполучення Царство Небесне пишемо з великої літери:

 • Царство Небесне — це стан поєднання в людині божественного і людського.
 • Царство Боже є Царством досконалої любови.


8. Лексему Церква та її понятійні синоніми (Тіло Христове, Невіста Христова) пишемо з великої літери:

 • Церква Христова є початком Небесного Царства.
 • Живлені Христовим Тілом у Євхаристії ми вже належимо до Тіла Христового, тобто Церкви.
 • Царство Небесне є неможлив им без щирого бажання бути складовою частинкою Тіла Христового, його НевістиЦеркви.

Примітка 1. Коли слово церква позначає архітектурну споруду, пишемо його з малої літери:

 • У місті є кілька барокових церков.

З великої літери (всі слова) пишемо офіційні (повні) назви Церков (на взір «назв держав та автономних адміністративно-територіяльних одиниць»)5:

 • Українська Автокефальна Православна Церква
 • Українська Греко-Католицька Церква
 • Римо-Католицька Церква в Україні
 • Українська Православна Церква Київського Патріярхату
 • Українська Православна Церква.

Якщо географічно-національне означення вживається як назва Церкви, пишемо його з великої літери:

 • Руська Церква
 • Київська Церква
 • Болгарська Церква
 • відокремлення Української Церкви від Російської
 • катедральна служба Візантійської Церкви
 • богослужбові практики Єрусалимської Церкви.

Якщо конфесійно-канонічне означення вживається як назва Церкви, пишемо його (усі слова) з великої літери:

 • Вселенська Церква
 • Католицька Церква
 • Греко-Католицька Церква
 • Латинська Церква
 • Православні Церкви в Україні
 • Східні Церкви
 • Східні Католицькі Церкви
 • українські Католицькі й Православні Церкви
 • історія Українських Автокефальних Православних Церков
 • створення єдиної Апостольської Православної Церкви України
 • впродовж XIX ст. Уніятська Церква еволюціонувала.

Примітка 2. З малої літери пишемо лексеми, які вживаються як характеристики Церкви і не є їх офіційними назвами (помісна, національна, самостійна, автокефальна, православна, католицька, некатолицька, уніятська, унійна, українська, патріярша, верховноархиєпископська, митрополича, східна, західна, латинська Церква, Церква свого права, матірна, дочірня Церква, Церква-матір, Церква-сестра, Церква-дочка та ін.):

 • помісна національна Церква
 • жодну православну Церкву не було визнано негайно автокефальною
 • існує близько 30 католицьких Церков східного обряду
 • примирення українських Церков
 • помісна Церква — це автокефальна, повністю незалежна від іншої
 • поза межами патріярших та верховноархиєпископських Церков
 • митрополича Церква є Церквою свого права.

Коли слова патріярхат, католикосат, верховне архиєпископство, архиєпископство, митрополія і т. ін. входять до словосполучень, які є назвами Церков свого права, пишемо їх з великої літери:

 • Царгородський Патріярхат
 • Києво-Галицька Митрополія
 • об’єднання Українських Церков в один Київський Патріярхат
 • Східні Католицькі Патріярхати нині мають іншу канонічну основу, ніж Православні
 • Тмутороканське Архиєпископство було автокефальною одиницею.

Примітка 3. Лексеми, які не вживаються в назві Церкви, а позначають канонічно-адміністративну одиницю Церкви (верховне архиєпископство, архиєпископство, митрополія, екзархат, єпархія, дієцезія, деканат, парохія), пишемо з малої літери:

 • Верховне архиєпископство Києво-Галицької Церкви
 • Філадельфійська митрополія є одиницею Церкви свого права
 • Бучацька єпархія.

9. З великої літери (перше слово) пишемо назви конфесійних феноменів, груп та подій:

 • Українське православ’я
 • Вселенське православ’я
 • Український греко-католицизм
 • Берестейська унія.

10. З великої літери пишемо всі слова в назвах найвищих церковних органів (на взірець найвищих державних установ6: Патріярший Престол, Римський Апостольський Престол7, Патріярхія, Вселенська Патріярхія, Вселенський Собор, Ватиканський Собор, Патріярший Собор, Патріярший Синод, Постійний Синод, Тимчасовий Синод та ін.:

 • постанови Другого Ватиканського Собору
 • Святіший Правлячий Синод РПЦ постановив
 • митр. Сергій встановив при собі Тимчасовий Синод
 • виконавчим органом Синоду єпископів є Постійний Синод.

В назвах інших церковних органів з великої літери пишемо лише перше слово: Патріярша курія, Римська курія, Колегія єпископів, Колегія кардиналів, Рада єрархів, Синод єпископів, Берестейський собор, Замойський синод, Конгрегація у справах віри, Церковний трибунал, Єпископська консисторія, Митрополиче управління та ін.

Примітка 1. Коли лексеми собор, синод, курія, колегія, конгрегація, комісія, трибунал та ін. вжито як родові позначення, пишемо їх з малої літери:

 • усі наступні синоди Київської Церкви
 • антиунійні собори
 • праця єпархіяльних комісій.


11. З великої літери пишемо офіційні назви та повні титули найвищих церковних посад (голів патріярших, архиєпископських, верховноархиєпископських, митрополичих Церков): Патріярх Київський і всієї Руси-України, Папа Римський Павло VI, Вселенський Архиєрей, Римський Архиєрей, Верховний Архиєпископ, Києво-Галицький Митрополит, Глава самоуправної Церкви та ін.

Примітка 1. У контекстах, які не передбачають наголошення офіційности найвищих церковних посад, у наукових текстах, а також на позначення родових понять, їх назви пишемо з малої літери:

 • папа Іван ХХIII скликав Вселенський Собор
 • Царгородський патріярх Фотій
 • обрання Київського патріярха
 • митрополит Московський Йов заявив
 • послання екзарха України
 • влада Римського архиєрея
 • Іларіона вибрали Київським митрополитом.

Примітка 2. Назви посад та титули інших церковних єрархів пишемо з малої літери. В офіційних документах (посланнях, зверненнях, листах та ін.), а також для підкреслення урочистости можемо писати їх з великої літери.1 Повний список свят див. у розділі Назви свят літургійного року.

2 Термін навечір’я вживаємо без прийменника перед: навечір’я Богоявлення, а не навечір’я перед Богоявленням.

3 В перекладах із західних мов, де слово літургія вживається в ширшому значенні, краще вживати українські терміни богослуження чи літургійна традиція.

4 Повний список канонічних книг див. у розділі Назви книг Святого Письма.

5 УП, § 38, п. 12.

6 УП, § 38, п. 13.

Не рекомендуємо вживати Апостольський Престол без означення «Римський» (за винятком перекладів), оскільки з точки зору Східних Церков «апостольських престолів» є декілька, на відміну від точки зору Західної Церкви, де «Апостольський Престол» є один — Римський. Те саме стосується назви Святий Престол, яку рекомендуємо заміняти терміном Римський Престол або Римський Святий Престол. У всіх згаданих випадках термін Престол не слід заміняти словом Столиця.