Адаптація термінів грецького походження на -σις

Слова грецького походження на σις різні мови запозичують по-різному: зберігаючи форму (англ. hypothesis), змінюючи її (італ. ipotesi, пол. hipoteza) або скорочуючи (у вимові — фран. hypothese).

При запозиченні в українську мову можливі такі основні варіянти адаптації грецького σις:

1. Грецьке -σις зберігається (в іменників II відміни чоловічого роду твердої групи: апокаліпсис, синтаксис та ін.).

2. Грецьке -σις редукується до звука [з] або рідше [с’]. У таких випадках запозичені іменники належать:

  1. до I відміни (закінчення -а: гіпотеза, криза, теза та ін.);
  2. до II відміни (нульове закінчення: аналіз, анамнез, синтез та ін.);
  3. зрідка до III відміни (нульове закінчення: єресь, іпостась).

Форми чоловічого роду з нульовою флексією закріпилися, правдоподібно, під впливом відповідних російських форм і витіснили давніші форми на -а: аналіза, синтеза тощо, зафіксовані у Правописному словнику Г. Голоскевича (1930 р.).

Рекомендація ІБТП

Нашій мові більш властиві форми жіночого роду з флексією -а, тому богословські терміни рекомендуємо вживати в такій формі (аскеза, епіклеза, кеноза). Щодо богословського терміна анамнеза, то його рід виконує функцію семантичного розрізнення (відрізняє від медичного терміна анамнез).

Терміни апокаліпсис, екстаз, катарсис, синопсис і т. ін. рекомендуємо залишити в усталеній формі, у якій вони засвідчені словниками української мови1.

В українській мові існує три відповідники грецького слова κατήχησις: катехизис, катехиза та катехизм. Семантичне розрізнення цих термінів описане в розділі Коментарі.

Рекомендуємо

Замість

анамнеза

* анамнезис

Апокаліпсис


апокатастаза

* апокатастазис

аскеза


генеза

* генезис

гноза

* гнозис

деісіс


екзегеза


екстаз


епіклеза

* епіклезис

єресь


іконостас


іпостась


катехизис / катехиза / катехизм

* катехізіс / катехізис / катехеза

катарсис


кеноза

* кенозис / кеносис

метемпсихоз


Парастас


перихорезис


праксис


синаксис


синопсис1 Пор. Словник української мови, Великий тлумачний словник сучасної української мови.