Коментарі

Пропонуємо Вашій увазі короткі статті, які розкривають основні проблеми богословської термінології. Кожна стаття включає пояснення походження та оригінального значення терміна, вживання його в сучасній українській мові та його специфічного богословського значення. При кінці статті подаємо рекомендований варіянт терміна.

Заохочуємо читачів надсилати свої пропозиції, критичні зауваження та відгуки.