Пересуществлення

(а не переістотнення, переєстествлення, перевтілення)

Схоластична богословська традиція, щоб висловити те, що в євхаристійній переміні хліба й вина в Тіло й Кров Христові замінюється не хліб і вино як такі, а лише їх сутність (substantia, тобто внутрішня суть), а їхні зовнішні властивості (accidentalia) залишаються незміненими, вживала термін transsubstantiatio. Цей термін вказує те, що зміна є субстанціяльною, тобто реальною, а не тільки такою, що існує в уяві чи в намірі.

Нині багато богословів відмовляються від цього терміна, тому що вважають, що поняття «субстанція» сприймається в речовому (предметному), а не в метафізичному значенні, і тим спотворюється значення євхаристійної переміни. Інші вважають за потрібне замінити церковнослов’янізм українськими відповідниками, як-то переістотнення чи переєстествлення.

Рекомендація ІБТП

Якщо в контексті перекладу або дискусії про схоластичне євхаристійне вчення в українській мові слід ужити термін transsubstantiatio, то вживаймо церковнослов’янізм пересуществлення (або кальку транссубстанціяція). В інших випадках краще говорити просто про євхаристійну переміну, уточнюючи її розуміння в контексті (сутністна переміна).

Лексеми переістотнення і переєстествлення не виражають сутнісний аспект євхаристійної переміни, оскільки семантичне пов’язання понять «істота» та «єство» із поняттям «суть» є другорядним. Першим значенням слова істота є (за СУМ ‑ом) «живий організм; людина, тварина», а слова єство — «сукупність всіх фізичних і душевних сил і властивостей людини». Лексеми переістотнення і переєстествлення дають неправильне розуміння євхаристійної переміни: говорячи переістотнення розуміємо її надто матеріяльно (асоціяція з істотою), переєстествлення — надто віртуально (асоціяція з єством).

Форма перевтілення не є відповідною для позначення євхаристійної переміни, оскільки, по-перше, має релігієзнавче значення (реінкарнація) та, по-друге, вказує на тілесну зміну, на зміну форми, чого немає в євхаристійній переміні.